Zapraszamy Państwa do przejrzenia portfolio wykonanych przez nas realizacji:

 • Wykonanie przeglądu budowlanego w zakresie instalacji obiektów 007 i 805 w Dąbrowie Górniczej.
 • Projekt budowlany na zbiornik i separator w ramach inwestycji „Projekt budowlany zamienny hali magazynowej z częścią biurowo – socjalną, osadnikiem ścieków oraz zbiornikiem wód deszczowych i separatorem, Przyszowice, ul. Graniczna”.
 • Projekt instalacji elektrycznych dla osiedla domków jednorodzinnych.
 • Projekt sieci instalacji dla domku jednorodzinnego w Gliwicach.
 • Wykonanie karty informacyjnej wraz z uzyskaniem decyzji na rozbudowę hali magazynowej w Dąbrowie Górniczej.
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na kąpielisko „Stawki” w Sosnowcu.
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na odprowadzanie ścieków przemysłowych
  z hali warsztatowej w Rybniku.
 • Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na przebudowę przepustu w Szczekocinach.
 • Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zakładu produkującego meble tapicerskie „Steinpol” w Zielonej Górze.
 • Konsulting dotyczący projektu budowlano-wykonawczego w ramach: przebudowy wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Czeladź oraz wymianą instalacji wewnętrznych i przebudową części pomieszczeń obiektu, zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Miasta Czeladź oraz zagospodarowaniem terenu, w tym remont nawierzchni alejek i małej architektury w Parku Miejskim im. T. Kościuszki, w rejonie Gimnazjum nr 2 i Placu Konstytucji w Czeladzi 2.
 • Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie wód popłucznych oraz wód przelewowych ze zbiorników na stacji uzdatniania wody do odbiornika.
 • Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej na pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie oraz na odprowadzanie do potoku Trzebyczka wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.
 • Opracowanie i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę w Kaniowie.
 • Inwentaryzacja zieleni dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu”.
 • Operat wodnoprawny dotyczący przedsięwzięcia ”Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem”.
 • Projekt budowlany przyłącza i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej dla dwóch projektowanych budynków wolnostojących w Gliwicach w rejonie ul. Polnej – Michałowskiego.
 • Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie studni chłonnej i szczególne korzystnie z wód dla inwestycji p.n.: „Projekt budowlany budynku biurowo – handlowo – usługowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia, na działce nr 767/1 obręb 33”.
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni zlokalizowanej na terenie odkrywkowej Kopalni Dolomitu „Nowa Wioska” w Siewierzu przy ul. Przemysłowej 2.
 • Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do rowu melioracyjnego z terenu o powierzchni 2,80ha byłego przejścia granicznego Lubieszyn – Linken.
 • Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodno – prawnym na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancję szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z projektowanej myjni samochodów przy Alei Jana Pawła II 49 w Jeleniej Górze.
 • Decyzja zwalniająca z zakazów wykonania robót i obiektów budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą „Świat idealny – budowa ogrodu polisensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu”.
 • Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu z kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz szczególne korzystanie z wód dla zespołu budynków wielorodzinnych na terenie działki nr 130/2, 131/1 w Gliwicach.