Zapraszamy Państwa do przejrzenia portfolio wykonanych przez nas realizacji:

  • Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego / śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek D< – węzeł Radomsko (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego / śląskiego od km 392+ 720,00 do km 399+742,51 (br. sanitarna)
  • Projekt budowlany, projekt wykonawczy w zakresie odwodnienia obszaru dzielnicy Brzezinka Południe w Gliwicach sieć kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnej – etap: D1, D2, D3 (br. sanitarna).
  • Projekt budowlany, projekt wykonawczy – branża sanitarna dot. ”Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w dzielnicy Grzybowice. Część 2 – ulice gen. Dąbka i Gen. Bronisława Ducha”
  • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wadowicach Górnych.
  • Dokumentacja wodnoprawnego wraz z decyzja wodnoprawna na zmniejszenie naturalnej retencji, usługi wodne w m. Bieruń.
  • Opracowanie dokumentacji wodnoprawnej wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z salonu samochodowego w m. Częstochowa.
  • Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z powierzchnią rzeczywistą, zredukowaną oraz uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych na terenie gmina Dąbrowa Górnicza.