Planując inwestycję należy uwzględnić przekształcenie lub zmianę sposobu dotychczasowego wykorzystania działki i obowiązujące przepisy prawne.
Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie realizacji projektów związanych z ochroną środowiska. Zapraszamy do współpracy!

W ramach Ochrony Środowiska realizujemy następujące czynności:

  • pozwolenie wodnoprawne,
  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • raport oceny oddziaływania na środowisko,
  • inwentaryzacja zieleni,
  • audyt środowiskowy,
  • naliczanie opłat środowiskowych,
  • badania geologiczne.

Powrót do oferty