Profesjonalnie wykonujemy projekty dotyczące zagadnień tj.:

  • odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych (kanalizacja sanitarna),
  • odwodnienie terenu (kanalizacja deszczowa).

W ramach tematyki związanej z kanalizacją oferujemy realizację następujących czynności:

  • projektowanie sieci i przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej,
  • projektowanie pompowni ścieków,
  • projektowanie sieci i przyłącza sieci kanalizacji deszczowej,
  • projektowanie instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej.

Realizacje

Powrót do oferty