Oferujemy wykonanie obliczeń z zakresu przepływów dla projektowanych obiektów inżynierskich (światło mostu, światło przepustu).

W ramach Hydrologii oraz Hydrauliki realizujemy następujące czynności:

  • obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne,
  • regulacja rzek i potoków,
  • zgłoszenie wodnoprawne,
  • decyzja wodnoprawna,
  • operaty wodnoprawne.

Realizacje

Powrót do oferty