Meeting with client

During the first meeting we define the needs and requirements of our clients. We determine the thoroughness of the study, which we will pursue.

Design concept

We develop concept design, based on customer guidelines and regulations formal and legal.

Signing the contract

We sign accepted by both parties agreement for the scope of work.

Preparation of design documentation

According to the agreement we prepare a complete project documentation both in terms of:

  • construction project,
  • detailed design,
  • conceptual design,
  • tender design.

Interbranch agreements

We agree networks and systems designed within the required range of topics, both in the formal and legal, as well as interbranch coordination.

Implementation and supervision

We provide complete documentation in order to obtain necessary permits, including building permits (PnB). In the case of realization of construction tasks we performed supervisions.

Cennik

Rodzaj pracy projektowej Cena netto [zł]*
Opracowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia wraz z wnioskiem Od 1800zł
Opracowanie operatu wodnoprawnego Od 1500zł
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji wodnoprawnej Od 2000zł
Projekt przyłącza sieci do domku jednorodzinnego Od 1000zł
Projekt przyłącza sieci wraz z uzgodnieniami dla domku jednorodzinnego Od 1000zł
Projekt instalacji wewnętrznych dla domu jednorodzinnego Od 1000zł
Projekt konstrukcyjno – architektoniczny budynku Od 600zł
Projekt zagospodarowania terenu działki budowlanej Od 500zł
Nadzór autorski dla domku jednorodzinnego Od 1000zł
Nadzór autorski dla sieci wod-kan-gaz przy budowie/przebudowie/rozbudowie infrastruktury Od 1000zł
Kosztorys inwestorski na podstawie projektu Od 200zł
Kosztorys na budowę domu wykonany na podstawie projektu [ + instalacje] Od 300zł
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej Od 100zł

* Powyższe ceny są cenami przykładowymi, należy do nich doliczyć VAT 23%. Szczegółowa wycena prac i termin wykonania do ustalenia. Zapraszamy do skorzystania z Naszej oferty poprzez zakładkę „Kontakt”.